RSS

Rangkaian Komputer

Nama Program                        : Pembangunan Rangkaian

[Sijil Modular Kebangsaan]

Sinopsis Program :

Peserta akan diberi pengetahuan dan kemahiran secara teori dan amali mengikut proses kerja sebenar dalam proses pembangunan rangkaian komputer dengan wayar dan rangkaian komputer tanpa wayar. Peserta juga akan didedahkan kepada perkara penting dalam pembangunan rangkaian dari analisis kawasan, keperluan dan peralatan, jenis-jenis rangkaian, perangcangan struktur rangkaian termasuk penyediaan blueprint, keperluan konfigurasi peralatan, persediaan server seta servis yang diperlukan dan cirri-ciri keselamatan yang perlu dimasukkan. Pembelajaran akan bermula dari analisis dan kemudiannya diikuti dengan pemasangan rangkaian dengan wayar dan tanpa wayar, konfigurasi peralatan seterusnya penyelenggaraan dan baikpulih rangkaian.

Objektif Program :

Objektif program Sijil Modular Kebangsaan bidang teknologi pembangunan rangkaian adalah untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas di dalam bidang teknologi program rangkaian komputer.

Hasil Pembelajaran Program :

Diakhir program ini, graduan akan boleh:-

i.     Menunjukkan kefahaman pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang pembangunan rangkaian.

ii.     Melaksanakan tugasan pembangunan rangkaian dengan menggunakan peralatan-peralatan dengan          betul dan selamat dan mempraktikkan kaedah, metadologi dan teknik dengan sesuai dan tertib bagi melaksanakan tugasan.

iii.     Melaksanakan tugasan penstrukturan rangkaian dengan menggunakan peralatan-peralatan dengan betul dan selamat dan mempraktikkan kaedah, metodologi dan teknik dengan sesuai dan tertib bagi melaksanakan tugasan.

iv.     Melaksanakan tugasan pembangunan server dengan menggunakan peralatan-peralatan dengan betul dan selamat dan mempraktikkan kaedah, metodologi dan teknik dengan sesuai dan tertib bagi melaksanakan tugasan.

v.     Melaksanakan tugasan pembangunan keselamatan rangkaian dengan menggunakan peralatan-peralatan dengan betul dan selamat dan mempraktikkan kaedah, metodologi dan teknik dengan sesuai dan tertib bagi melaksanakan tugasan.

vi.     Mengamalkan kemahiran mengumpul maklumat dan pembelajaran kendiri dan sepanjang hayat.

vii.    Menunjukkan kerjasama dan kemahiran interpersonal dan sosial semasa merancang dan melaksanakan tugasan.

Sukatan Kurikulum : 

LA 01  PEMASANGAN SISTEM KOMPUTER

 

LnP 01.01        Laksanakan Pemasangan Perkakasan Komputer                            20 jam

Nota LnP01.01

LnP 01.02        Laksanakan Pemasangan Kad Rangkaian Komputer                       20 jam

 

LA 02  PEMASANGAN PENYAMBUNG KABEL RANGKAIAN

LnP 02.01        Laksanakan Pemasangan Patch Kabel (Twisted Pair)                     40 jam

LnP 02.02        Laksanakan Pemasangan Kabel UTP ke Faceplate                         40 jam

LnP 02.03        Laksanakan Pemasangan Kabel UTP ke Patch Panel                     40 jam

LnP 02.04        Laksanakan Pemasangan Penyambung Fiber Optik                        120 jam

LnP 02.05        laksanakan Pemasangan Kabel Sepaksi (Coaxial)                           40 jam

LA 03  MEREKABENTUK PENDAWAIAN BERSTRUKTUR

LnP 03.01        Hasilkan Lakaran Blueprint                                                                 40 jam

LnP 03.02        Hasilkan Lukisan Blueprint Menggunakan Perisian Komputer (Visio)     40 jam                                               

LA 04  PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN

LnP 04.01        Lakukan Pembentukan PVC Konduit                                                 40 jam

LnP 04.02        Lakukan Pembentukan Trunking                                                       40 jam

LnP 04.03        Laksanakan Pemasangan Backbone Cabling                                    40 jam

LnP 04.04        Laksanakan Pemasangan Horizontal Cabling                                   40 jam

LA 05  PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN TANPA WAYAR

LnP 05.01        Laksanakan Pemasangan Acess Point (AP)                                     20 jam

LnP 05.02        Laksanakan Pemasangan Adapter Pada Nod                                   20 jam

Advertisements
 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: